Een 11-jarige zoon uit Matthews, in North-Carolina, heeft ter harte genomen wat zijn ouders tegen hem gezegd hebben “altijd goed opletten op school.” Dat is ook wat hij deed tijdens de les van een plaatselijke politieagent over de gevaren van drugs. Hij besloot tot actie over te gaan en de wiet van zijn ouders mee te nemen naar school en ze tegelijkertijd aan te geven. De ouders werden vervolgens gearresteerd en de zoon en zijn broer werden door de kinderbescherming uit huis geplaatst. De ouders hoefden niet de gevangenis in nadat ze een verklaring hadden ondertekend dat ze beloofden op de rechtszaak te komen.