ASSEN - De eerste faunaflat van Nederland is woensdag geopend in de Witterstraat in Assen; een 8 meter hoge gemetselde toren met grote en kleine gaten staat in een vijver.
De flat moet een plek worden voor allerlei vogelsoorten, amfibieŽn en insecten. Volgens stadsecoloog Rob Lindeboom wordt het stedelijk gebied tegenwoordig zo dicht gemaakt met gebouwen dat er iets nodig is voor de dieren. Plaatselijke natuurverenigingen kijken hoe het gaat. Als blijkt dat diverse dieren en planten zich vestigen in de flat, wordt er gekeken of ook op andere plaatsen in Assen faunaflats gebouwd kunnen worden.