Dat God alles ziet en zijn geld beschermt, is nog maar eens gebleken in een kerk in München. Een dief wilde daar in een van de kerken het offerblok forceren om het geld te stelen, maar kreeg een groot heiligenbeeld op zijn hoofd dat hem even bewusteloos sloeg en hem een gapende hoofdwonde bezorgde. De man slaagde er niet in om het offerblok open te breken en door zijn trekwerk begon een groot houten beeld van Sint Antonius te wankelen en belandde het op het hoofd van de dief. De man werd uiteindelijk opgepakt, maar wist nog wel eerst, samen met een kompaan, de portefeuille te stelen van een persoon uit de buurt die zijn hoofdwonde wilde verzorgen.