De laatste tien jaar zijn alsmaar meer leeuwen geschoten in Afrika, om als jachttrofee naar het buitenland te worden verscheept. Ook in België zouden