De Groningse woningcorporatie Lefier is voor vijf miljoen euro het schip in gegaan door een enorme blunder. De corporatie kocht een lap grond om er jongerenwoningen te bouwen. Nu blijkt dat er helemaal niet gebouwd mag worden op die plaats. Op het perceel bevinden zich een gasdrukverdeelstation en een gasleiding die de ontwikkeling van de woningen in de weg staan, meldt het Dagblad van het Noorden. Volgens voorzitter Ton Selten van de Raad van Bestuur van Lefier heeft de corporatie zich te veel laten leiden door ambitie en te weinig oog gehad voor risicomanagement en interne procedures. Lefier kocht de grond tussen het Reitdiep en de Frieschestraatweg in 2009 van Esprit Projectontwikkeling BV. De corporatie wilde er achthonderd appartementen voor jongeren uit de grond stampen en zo de helft van de woningbouwopgave voor jongeren voor de komende tien jaar in een klap realiseren. Daar kan nu een streep door.