Een vijftiger dankt naar eigen zeggen zijn leven aan zijn twee pocketbijbels. Die staken in zijn hemd en fungeerden als kogelvrijevest toen de man bes