Het wonder is geschied: na 65 mislukte pogingen, uren schijnbaar vruchteloos blokken, oefeningen maken en lessen volgen, is de 44-jarige Marc Martain