Een ruzie tussen twee families in India over een paadje is zo hoog opgelopen, dat het aan 15 mensen het leven heeft gekost. De twee families voeren al sinds 1998 strijd over het recht op een pad bij een dorpslaantje. Ook nu weer gingen de familieleden elkaar met geweren, bijlen en ijzeren staven te lijf. Daarbij kwamen in totaal 15 mensen om het leven. Volgens de politie waren acht van de slachtoffers onschuldige dorpsbewoners die tussenbeide probeerden te komen in de vete. Bij een eerdere confrontatie acht jaar geleden werd al één van de familieleden gedood. Daarvoor zitten sindsdien vier leden van de andere familie vast op verdenking van moord.