Amerikaanse gevangenissen kampen met een snel toenemende vergrijzing. De zorgkosten voor 55-plussers dreigen te exploderen. De vergrijzing is niet alleen een kwestie van hogere pensioen- en zorgkosten voor oppassende burgers. In de Verenigde Staten zien gevangenissen het percentage oudere veroordeelden snel stijgen. Volgens een nieuwe studie van de New Yorkse organisatie Human Rights Watch, is het aantal 55-plussers in Amerikaanse gevangenissen tussen 1995 en 2010 met bijna 300 procent gestegen tot 124.400. Dit tegenover een toename van het totale aantal gevangenen in de VS met 'slechts' 42 procent, in 15 jaar. Daarover bericht zakenkrant The Wall Street Journal vrijdag. Medio 2011 zaten er in de Verenigde Staten 2,29 miljoen mannen en vrouwen in de gevangenis, volgens een studie van de Universiteit van Essex. Daarmee zijn de VS wereldwijd zowel absoluut als relatief koploper. Amerika telt 743 gevangenen per 100 duizend inwoners, meer dan welk ander land ook. Juristen wijzen erop dat de drugsoorlogen van de jaren 1980 en 1990, strengere straffen in veel Amerikaane staten en de opkomst van het 'three-strikes-you're-out- principe (een zware straf bij een derde veroordeling), de groei van de gevangenisbevolking fors hebben gestimuleerd, aldus de WSJ. In 2010 was 8 procent van de Amerikaanse gevangenisbevolking 55 of ouder. In 2030 zal eenderde van de gevangenen 50 jaar of ouder zijn, volgens een nog te publiceren studie van de American Civil Liberties Union, waarover de WSJ beschikt. Gevangenissen dreigen hierdoor hoge kosten te moeten maken. Volgens de Amerikaanse grondwet moeten gevangenen adequate gezondheidszorg krijgen. Maar veel gevangenissen zijn niet toegerust op voorzieningen voor ouderdomskwalen. "Hartproblemen, diabetes, verstandelijke ziektes en leveraandoeningen komen in toenemende mate regulier voor in gevangenissen", zegt het voormalige hoofd van de medische dienst van de gevangenissen in New York tegen de WSJ. De kosten van een gevangene van 50 jaar of ouder worden geschat op 70 duizend dollar per jaar, pakweg drie keer zo hoog als de kosten die gemaakt worden voor jongere gevangenen. Met zorgkosten als onderscheidende factor. In de VS is inmiddels discussie ontstaan over vervroegde vrijlating van bejaarde gevangenen. "Staten met een budgettekort en overvolle gevangenissen moeten nadenken over vervroegde vrijlating van oudere gevangenen, waarbij de kans op recidive laag is", stelt jurist Rachel Barkow. Actiegroepen die aandringen op strenge wetshandhaving vinden dit echter uit den boze. "Hiermee geef je de verkeerde boodschap aan jonge overtreders", zegt Michael Rushford van de Criminal Justice Legal Foundation tegenover de WSJ.