Een 54-jarige man is op Schiphol betrapt op het smokkelen van vogels in shampooflessen. Het gaat om twee rode kardinalen. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan dierenkwelling, zo meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De Nederlandse man, die in Argentinië woont, wilde de vogels naar Argentinië smokkelen. De shampooflessen zaten in sokken van de man. De rode kardinalen zijn geen beschermde vogels zijn en het is ook niet verboden om deze vogels te exporteren. Als de man voor de juiste vergunningen had gezorgd en de vogels op een correcte wijze had vervoerd, was er niets aan de hand geweest. De vogels zijn naar een opvangplek gebracht. De man kan de vogels terugkrijgen als hij alle gemaakte kosten voor opvang, transport en medische zorg heeft voldaan.