De Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge vindt dat jongeren zonder diploma tot hun 23ste verplicht naar school moeten, zelfs als ze een baan hebben. De Jonge vindt dat deze kansarme groep een te groot risico loopt om werkloos of crimineel te worden.
De CDA-wethouder heeft een brief gestuurd naar minister Van Bijsterveldt over deze kwestie. Daarin staat dat 80 procent van de voortijdige schoolverlaters in Rotterdam ouder is dan 18. Nu is het nog onmogelijk om deze groep te verplichten naar school te gaan.
Het plan om ook mensen boven de 18 te verplichten naar school te gaan is niet nieuw. In 2007 heeft de Raad van State dit al eens onderzocht. De conclusie was toen dat er juridische belemmeringen zijn voor een leerplicht voor volwassen jongeren.
De Rotterdamse wethouder zou graag een experiment in zijn stad willen houden. Daarna zou wat hem betreft de langere leerplicht voor schoolverlaters zonder diploma over het hele land kunnen worden ingevoerd.