Een Amerikaanse ingenieur stelt dat het haalbaar is om binnen twintig jaar een op het USS Enterprise gelijkend ruimteschip te bouwen. Het ruimtevaartschip zou aangedreven door een ionenmotor binnen drie maanden naar Mars kunnen vliegen.
Op de website Build The Enterprise worden de futuristische voorstellen voor de bouw van een nieuw Amerikaans ruimteschip tot in detail uit de doeken gedaan. Volgens de initiatiefnemer, een Amerikaanse ingenieur die zich BTE Dan noemt, dient het ruimteschip in de ruimte gebouwd te worden en zou het dezelfde afmetingen moeten krijgen als de USS Enterprise, het fictieve ruimteschip uit de sf-serie Star Trek.
Het voorgestelde ontwerp zou volgens BTE Dan diverse functies weten te combineren Ė een ruimteschip, een ruimtestation en een space port Ė en met bestaande technologie gebouwd kunnen worden. Zo zou een ionenmotor, die al in satellieten wordt toegepast, het schip moeten voortstuwen, waarbij een 1,5GW nucleaire reactor de aandrijving zou verzorgen. Drie extra reactoren zouden de elektriciteitsvoorziening voor hun rekening nemen.
Om de zwaartekracht op aarde te simuleren, moeten twee ronddraaiende schijven met een diameter van 500 meter een zwaartekracht van 1g voor de passagiers creŽeren. Het ruimteschip zou tot duizend personen kunnen herbergen. Daarnaast zou het ruimtevaartuig voorzien zijn van een 100MW laser. Deze zou ingezet kunnen worden voor onderzoekstoepassingen, bijvoorbeeld om de ijslaag van de rond Jupiter circelende maan Europa te laten smelten.
Volgens de plannen zou het ruimteschip binnen drie dagen een reis naar de maan kunnen afleggen. Een trip naar Mars zou negentig dagen vergen terwijl ook verdere reizen binnen het zonnestelsel haalbaar zouden zijn. Het ruimteschip kan onder andere gebruikt worden om op planeten op grote schaal robots uit te zetten die op onderzoek uitgaan, terwijl er ook landingsvaartuigen meegenomen worden om astronauten te vervoeren.
De opsteller van het plan om een eerste generatie USS Enterprise te bouwen, wil naar eigen zeggen met de voorstellen de Amerikaanse ruimtevaartambities opschroeven. Deze zouden de afgelopen jaren, onder andere door het uitfaseren van de Space Shuttle en bezuinigingen bij de Nasa, zijn verstoft. Bovendien zou de financiering, die wordt geschat op 1 biljoen dollar, een haalbare kaart zijn door onder andere de budgetten voor bijvoorbeeld defensie verder te beperken. De bouw van het schip zou naar schatting 20 jaar gaan kosten. De daaropvolgende decennia zouden nieuwe schepen gebouwd kunnen worden die op hun beurt van nieuwe technologie voorzien zijn om zo het bereik verder te vergroten. Plaatje