Bij een apotheek in Arnhem is zo veel mis, dat er direct maatregelen moeten
worden genomen. Als dat niet gebeurt komt de veiligheid van patiŽnten in
gevaar, zegt zorgverzekeraar Menzis.
In april constateerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg al dat er veel mis was bij de apotheek. Na een onaangekondigd bezoek schreef de Inspectie in het rapport over "risico's voor de patiŽntveiligheid". Recepten werden niet correct verwerkt, dossiers werden niet goed bijgehouden en er was te weinig controle op de bereiding van medicijnen. Begin juni bezocht de Inspectie de apotheek opnieuw. Toen werden geneesmiddelen gevonden die over de datum waren. Afspraken die in april
gemaakt waren was de apotheek niet nagekomen. Na dat laatste bezoek heeft de Inspectie de apotheek onder verscherpt toezicht geplaatst. Volgens een woordvoerder is het "vrij uitzonderlijk" dat dit bij een apotheek gebeurt. Het verscherpt toezicht geldt voorlopig voor drie maanden. Menzis is geschrokken van het rapport van de Inspectie, zegt een woordvoerder. De terreinen waarop het mis gaat behoren volgens hem tot de kerntaak van een apotheek. De verzekeraar eist dat de aanbevelingen van de Inspectie per direct door de apotheker worden doorgevoerd. De woordvoerder wil niet speculeren over wat er gebeurt als de apotheek niets verandert. De partijen zijn met elkaar om de tafel gegaan, en volgens de woordvoerder "is nu de apotheker aan zet".