In Canada is het veroordelingsproces begonnen tegen een man die heeft bekend tenminste 70 sledehonden te hebben vermoord. In een massagraf zijn de res