De autoriteiten van Arizona vervolgen een man wegens rijden onder invloed ondanks het feit dat hij bij een ademhalingstest volkomen nuchter bleek te zijn. KNXV-TV brengt het nieuws van de 64-jarige Jesse Thornton, een inwoner van Ohio, die van de politie in Surprise, Arizona, zijn auto aan de kant van de weg moest zetten nadat hij een fitness club in Los Angeles had verlaten. Thornton zegt dat de politieagent hem beschuldigde van het rijden onder invloed. Thornton moest toen een nuchterheid test doen. “Ik doe mijn bril af en hij zegt: Ik kan aan je ogen zien dat je gedronken hebt” zo vertelde Thornton KNXV. “je hebt bloeddoorlopen ogen”. “Ik heb juist gezwommen in de fitness club” antwoordde Thornton. Toen hij de nuchterheid test moest doen waarschuwde hij dat hij slechte knieen had en dat zijn heup over twee dagen geopereerd zou worden. Uit documenten waarover KNXV beschikt blijkt dat kort na zijn arrestatie inderdaad een heup bij hem vervangen is.
Na afloop van de nuchterheid test werd Thornton geboeid en op de grond gedrukt. Hij mocht niet eens even zitten en werd toen in busje gepropt. Toen hij vroeg om rekening te houden met zijn zere heup kreeg hij te horen dat hij niet zo moest zeuren. Op het politiebureau werd zijn adem geanalyseerd op alcohol en ook werd hij door een drugs expert onderzocht. Uit de alcohol test bleek dat hij volkomen nuchter was en ook de drugs test leverde niets op. Na de tests vertelde de expert hem dat hij Thornton nooit gearresteerd zou hebben omdat niets erop wees dat hij dat hij onder invloed verkeerde.
De aanklacht wegens rijden onder invloed werd ingetrokken, maar desondanks werd zijn auto in beslag genomen. Hij klaagt nu de gemeente Surprise aan en eist een half miljoen dollar schadevergoeding. “Dit is typisch een geval van D-W-B, driving while black, zo vertelde Marc Victor, de advocaat van Thornton. De politie van Surprise wilde geen commentaar op deze zaak geven.