Een patiënt die in een jaar 788 consulten bij een huisarts aflegt, een apotheker die 4000 recepten voor één persoon uitschrijft; de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) weet nog niet of het om fraude gaat, maar opmerkelijk zijn sommige nota's wel.
De NZa is in opdracht van minister Schippers van Volksgezondheid bezig met een onderzoek naar declaraties in de zorg. Jaarlijks kunnen bij 75 tot 85 miljoen euro aan declaraties van huisartsen, apothekers, tandartsen en orthodontisten en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vraagtekens geplaatst worden. Volgens de zorgautoriteit moet nog vastgesteld worden wanneer er sprake is van fraude en wanneer zorgverleners gewoon een fout hebben gemaakt.
Het gaat om een tussenstand, in juli 2014 zal de zorgautoriteit ook met conclusies komen over fouten en fraude door onder meer medisch specialisten en fysiotherapeuten. Dan moet ook bekend worden wat de precieze omvang van de fraude is.
Opvallende voorbeelden:
Huisartsen mogen elk kwartaal een inschrijftarief in rekening brengen voor de patiënten die ze hebben. Een aantal huisartsen doet dat niet vier, maar vijf keer per jaar. Daardoor wordt jaarlijks 1,5 miljoen euro te veel gedeclareerd.
Een vrouw van 58 zou in een jaar tijd 788 keer contact hebben gehad met haar huisarts: zo belt ze bijvoorbeeld twee tot vier keer per (werk)dag (648 telefonische consulten in een jaar), heeft ze 36 korte consulten en heeft ze ook nog eens 32 lange consulten in de huisartsenpraktijk. Daarvoor wordt in totaal €6.289,- gedeclareerd.
Een patiënt zou op één dag 123 tanden en kiezen hebben laten trekken. Dat levert de tandarts €3988,35 op.
Vorig jaar hebben tandartsen 14.195 wortelkanaalbehandelingen gedeclareerd voor patiënten die jonger zijn dan 17 jaar. Dat terwijl kinderen over het algemeen geen wortelkanaalbehandeling nodig hebben. Het levert de tandartsen samen 3,3 miljoen euro op.
Een apotheek declareert in een jaar tijd 4000 recepten voor één patiënt.
Behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg worden meerdere keren, soms zelfs door verschillende instellingen tegelijk, gedeclareerd. Eén instelling declareerde op die manier bijna €400.000 te veel voor één patiënt.