Een 53-jarige man uit New Jersey kwam onder invloed opdagen voor zijn rijexamen. Hij probeerde zijn dronkenschap voor de examinator te verbergen, maar