Moeders vinden het belangrijker dat hun kind vriendjes en vriendinnetjes heeft dan dat het goed presteert op school. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse bureau Interview-NSS.
Van de ondervraagde moeders zegt bijna zestig procent sociale ontwikkeling belangrijker te vinden dan intelligentie. Zeventig procent van de moeders vindt dat de prestatiedruk die scholen tegenwoordig op kinderen leggen groter is dan die in hun eigen schooltijd.
Vrolijkheid, beleefdheid en hulpvaardigheid worden door de moeders genoemd als eigenschappen waaraan zij waarde hechten. Vaardigheden als creativiteit en sportiviteit noemt bijna een derde "minder belangrijk".
Voor het onderzoek werden vijfhonderd moeders ondervraagd die minimaal n schoolgaand kind hebben in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar.