Een man uit het Engelse Liverpool heeft niet lang kunnen genieten van het pas aangelegde grasperk in zijn voortuintje. Vroeg in de ochtend van 24 juli