Vijf leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs hebben dinsdagmiddag een paar opgaven van de omstreden rekentoets voor scholieren gemaakt en ze zijn volgens het LAKS alle vijf gezakt. De scholierenorganisatie had de Kamerleden gevraagd de opgaven te maken.

"De toets is moeilijk te halen zonder goede voorbereiding. Geen wonder dat ze zakken", zei LAKS-voorzitter Annelotte Lutterman.

Vanaf volgend jaar telt de verplichte rekentoets voor veel scholieren mee voor het halen van het eindexamen. Veel onderwijsorganisaties en het LAKS hebben kritiek op de toets. De Tweede Kamer is er ondanks de kritiek mee akkoord gegaan.

Moties van oppositiepartijen om de rekentoets niet mee te laten tellen voor het halen van het eindexamen haalden het vanmiddag niet.

Het LAKS gaf de Kamerleden die deelnamen aan de toets een petitie waarin staat: "Helaas! Net als veel scholieren in Nederland bent u gezakt voor de rekentoets. Hoogstwaarschijnlijk heeft u (de laatste tijd) geen rekenonderwijs gevolgd en dus niet de tijd en mogelijkheid gehad om u optimaal voor te bereiden op deze toets."

Tanja Jadnanansing van de PvdA zegt overigens de toets helemaal niet te hebben gemaakt. Ze zei dat ze zolang aan de praat werd gehouden, dat het er niet meer van kwam de opgaven te maken.