Toen de Canadees Derek Murray naar zijn auto terugkeerde, moest hij niet alleen tot zijn ontzetting vaststellen dat hij zijn lichten had laten branden