Gareth Gravell liet afgelopen weekend zijn kinderen op een boei op het strand spelen, maar niets blijkt wat het is.

De man was samen met zijn familie op het strand van het Ierse Burry Port. Daar speelden zijn kinderen op wat hij dacht een boei te zijn. De ouders maakten zich niet zo zeer zorgen om de boei zelf, maar wel om de scherpe zeepokken die aan het object hingen. Op maandag bleek echter dat het helemaal geen boei was, maar wel een zeemijn uit de Tweede Wereldoorlog. Experts hebben de mijn ondertussen wel onschadelijk gemaakt. Gravell postte meteen een foto van de mijn en zijn spelende kinderen op sociale media. Van geluk gesproken.
Foto