Een docent heeft voor een groot examenschandaal gezorgd op het Walburg College in Zwijndrecht. De leraar verbeterde foute antwoorden van ongeveer de helft van de examenkandidaten uit havo 5 bij het examen Management & Organisatie. De docent is op staande voet ontslagen.
De fraude kwam aan het licht toen een tweede corrector van een andere school onlangs de examens van de havisten uit Zwijndrecht op zijn bureau kreeg. Toen deze docent de antwoordformulieren controleerde ontdekte hij vreemd gekrabbel in een afwijkende schrijfstijl.

,,Hij zag vele doorhalingen in de antwoorden en aanvullingen,'' verklaart interim-directeur Rob Martinot van het Walburgcollege. ,,Hij heeft dat gemeld bij de Onderwijsinspectie, die de examens ook heeft bekeken. Daarna kwamen ze bij ons terecht en hebben we de examens ook zelf nagekeken. Bij ongeveer de helft van de leerlingen waren er dingen veranderd. Dat waren er twaalf of dertien.''

De Onderwijsinspectie heeft alle examenantwoorden waarbij de docent aantoonbaar heeft gefraudeerd, ongeldig verklaard. Leerlingen krijgen hiervoor nu 0 punten, waardoor hun cijfers soms enorm kelderen en ze een onvoldoende hebben. En meisje komt daardoor n tiende te kort om te slagen.

Martinot geeft aan dat rond de tien leerlingen donderdag een nieuwe kans krijgen om het examen te maken. Gezien de omstandigheden noemt de schooldirecteur dat een mooie oplossing. ,,Natuurlijk kan het voor een enkeling goed uitpakken, omdat hij of zij het examen mag overdoen en een hoger cijfer kan halen. Maar onderschat niet wat voor stress dit voor hen geeft.''

Leerlingen en ouders reageerden emotioneel en boos toen de schoolleiding het nieuws op een spoedbijeenkomst kenbaar maakte. ,,De inspectie had ook heel het examen ongeldig kunnen verklaren en dan waren alle leerlingen gedupeerd. We snappen de emotie, maar als school kun je dit op geen enkele manier voorkomen.''

De docent in kwestie ontkent dat hij de fraude bij confrontatie met de directeur heeft bekend. ,,Er zijn mij woorden in de mond gelegd,'' stelt hij. ,,Het is niet bewezen.'' Het feit dat de tweede corrector, onderwijsinspectie en school het schrappen en schrijven in de examens vaststelde, zegt volgens hem niks. ,,U kunt uw eigen conclusies trekken. Ik beraad me op stappen. Het is verstandig het daar nu bij te laten.''

Interim-directeur Martinot verwacht geen probleem met het ontslag, omdat de docent een doodzonde in het onderwijs heeft begaan. ,,Er zijn twee doodzondes: je blijft met je vingers van kinderen af en je sjoemelt niet met toetsen en examens. In 44 jaar heb ik dit nog nooit meegemaakt.''