Pluto heeft waarschijnlijk een oceaan, verstopt op honderden kilometers diepte. Dat valt op te maken uit metingen van de Amerikaanse sonde New Horizon