Een groep bevers terroriseert de provincie Limburg. De knaagdieren eten gewassen op, vernielen particuliere eigendommen, brengen schade aan monumentale bomen en zorgen met hun gangen en dammen voor overstromingen.

De provincie Limburg wil de 'probleembevers' uitzetten, maar kan ze nergens kwijt. Andere provincies zitten niet op de dieren te wachten. Zo zouden acht provincies afkeurend hebben gereageerd, drie anderen reageerden helemaal niet. De provincie Overijssel wil de dieren bijvoorbeeld alleen als ze zich uit eigen beweging verplaatsen.

Alhoewel de bever een beschermde diersoort is, kan de provincie ze in het uiterste geval nog doden. Dat staat in het Fauanabeheerplan 2015-2016.
Limburg moet de bevers echter eerst 'verontrusten, verjagen en vangen'. Het waterschap vangt de beesten al regelmatig, maar de bevers keren constant terug.

De provincie Limburg heeft inmiddels ook overleg gehad met de waterschappen om tot een vorm van 'bevermanagement' te komen. Dit is een manier om bevers op afstand te houden. Zo worden er buizen in dammen geplaatst om wateroverlast te voorkomen en kan schrikdraad worden ingezet.

De populatie van de bevers is in Limburg in korte tijd gigantisch gegroeid. In 2002 waren er nog tien bevers, nu telt de provincie er ruim 600. De dieren zouden inmiddels 'alle watergangen hebben bezet'. De dieren trekken overigens wl meer natuurliefhebbers naar Limburg.