Aan de Universiteit Gent is een technologie ontwikkeld die zeewater kan ontzouten en tegelijkertijd energie kan opwekken. Dat is een primeur: zeewater