Er is een tuchtprocedure gestart tegen een commissaris van de politiezone Dendermonde. Commissaris L.D.B reed met zijn wagen weg van een bobcontrole,