YERSEKE - De paarden Johnny Cash en Goya moeten binnen 24 uur terug naar Jancees van der Endt uit Yerseke. Dat is het oordeel van de kortgedingrechter, die woensdag uitspraak deed over de geruchtmakende inbeslagname door Meijerink Incasso en Gerechtsdeurwaarders.

Jancees van der Endt is opgelucht. ,,Het heeft me enorm beziggehouden. Nu kan ik weer overgaan tot de orde van de dag. Zodra de paarden hier zijn, kijkt de dierenarts hoe ze eraan toe zijn."

Begin augustus haalde de paardendeurwaarder Johnny Cash en Goya uit de stal bij Ruitersportcentrum Reigershof in Oud-Gastel, waar de paarden getraind werden om zadelmak te worden. Sindsdien verbleven de paarden op een geheim adres in afwachting van een veiling. De opbrengst zou gebruikt worden om een rekening te vereffenen tussen Moniek Valk, onder wiens hoede de paarden bij Reigershof verbleven, en de opdrachtgeefster van Meijerink Incasso.

Van der Endt betoogde dat dit onterecht was, omdat dat de paarden alleen in de stallen verbleven voor trainingsdoeleinden en geen eigendom zijn van Moniek Valk. Hij overlegde onder meer de paardenpaspoorten en stamboekpapier. Volgens de tegenpartij geen overtuigende bewijzen dat de paarden werkelijk van hem waren. De kortgedingrechter heeft Van der Endt nu in het gelijk gesteld. Johnny Cash en Goya zijn van Van den Endt. ,,In mensen heb ik geen vertrouwen, in Nederlandse rechters en paarden wel", zegt Van der Endt tevreden. ,,De rechter heeft door de argumenten van de tegenpartij geprikt, gelukkig. Nu moeten de paarden binnen 24 uur terug zijn op straffe van een dwangsom van 15.000 euro per dag."