Maker van beademingsapparatuur Dräger uit Zoetermeer heeft een magazijnwerker die begin 2016 stomdronken op zijn werk kwam ten onrechte ontslagen. Het bedrijf moet de man met terugwerkende kracht terug in dienst nemen. Daardoor kan hij aanspraak maken op zijn misgelopen salaris van ruim 100.000 euro.

Dat blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof Amsterdam.

De magazijnmedewerker werkte al sinds 1991 tot ieders tevredenheid bij Dräger. In de herfst van 2015 kwam de man opeens beschonken op het werk. Destijds kreeg hij de waarschuwing dat zijn werkgever zich bij een herhaling zou 'beraden over zijn toekomst' bij het bedrijf.

Toen hij in maart 2016 opnieuw dronken op zijn werk kwam met een wodkafles in zijn fietstas, nam de werkgever een alcoholtest af. Daaruit bleek hij een alcoholpromillage van 3,52 te hebben, dus laveloos te zijn. Daarop werd de man direct op staande voet ontslagen.

De man stapte echter naar de rechter, die de werkgever aanvankelijk echter gelijk gaf. Ook in hoger beroep kreeg het bedrijf gelijk. Maar de Hoge Raad verwees de zaak terug naar het Hof, waar de magazijnwerknemer vorige week uiteindelijk toch won.

Volgens het Hof ging Dräger veel te snel over tot een ontslag op staande voet. In plaats daarvan had het bedrijf hem eerst een behandelplan moeten aanbieden. Ook had het hem vóór het ontslag de gelegenheid moeten geven om een reactie op de verwijten te geven.

Van een behandelplan en hoor en wederhoor was geen sprake. Ook wees het Hof erop dat de man al 25 jaar voor het bedrijf werkte, en verder een goede staat van dienst had. Ten slotte woog mee dat de ex-werknemer sindsdien niet meer drinkt.

Het Hof oordeelt daarom dat de arbeidsovereenkomst met terugwerkende kracht moet worden hersteld. Maar daarbij blijft het niet. De magazijnmedewerker kan ook aanspraak maken op zijn salaris dat hij door zijn onterechte ontslag misliep.

Bij een bruto maandsalaris van bijna 3000 euro gaat dat om een bedrag van ruim 100.000 euro. Daarbij zijn de kosten voor zijn pensioenopbouw nog niet meegerekend.

Advocaat Olf Praamstra bevestigt de uitspraak, maar wil niet inhoudelijk op de zaak ingaan. Directeur Robert den Brave van Dräger zegt 'enorm verrast' te zijn door de uitspraak. "Wij zijn die nog aan het bestuderen, en beraden ons op vervolgstappen."