DEN HAAG - Het was stil om twaalf uur en dat was opmerkelijk. Want op de eerste maandag van de maand om exact 12.00 uur worden de sirenes getest. Vanuit de hele regio stroomden kort na twaalven de reacties binnen.
Op Twitter bleek ook dat de mensen erg prijs stellen op de stiptheid van het alarm. Mensen vroegen zich af: Waarom gaan de sirenes niet? Wat is er aan de hand?

'Een foutje', zo bleek bij navraag bij de Veiligheidsregio. 'Iemand had vergeten een knop om te zetten. Het is een handmatige handeling', aldus de woordvoerder van brandweer Haaglanden. Vanuit de centrale worden de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden beide gealarmeerd. De fout werd na een paar minuten ontdekt.

Al eerder vergeten
Het was niet de eerste keer dat iemand in de meldkamer het alarm vergat. Ook in september 2018 vergat iemand op de knop te drukken. Toen kwam men er na tien minuten achter, en 'besloot men de hele test maar te laten zitten', zei een woordvoerder in 2018.

Het maandelijks testen van luchtalarm gaat verdwijnen. Omdat moderne communicatiemiddelen veel gerichter kunnen worden ingezet, werd in 2016 besloten op termijn het luchtalarm uit te schakelen.

Besluit in het najaar
Oorspronkelijk zou dat per 1 januari 2020 zijn, maar dat werd uitgesteld omdat deze datum niet haalbaar was, liet minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer weten. 'In het najaar van 2020 zal ik in afstemming met het Veiligheidsberaad een besluit nemen of het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS) per 1 januari 2022 wordt uitgefaseerd' schreef hij aan de Kamer.