Een Franse vrouw werd door een rechtbank in het land verplicht tot coïtus met haar man. De vrouw van 66-jaar oud vertikte het de liefde te bedrijven met haar man waarna de rechter haar verplichtte geslachtsgemeenschap met haar man te hebben.

De rechtbank meende dat de vrouw het leven van haar echtgenoot ondragelijk maakte. Ze ging daarna in hoger beroep.

De raadsheer oordeelde echter dat de vrouw haar ‘huwelijksverplichting’ schond. Het koppel scheidde kort hierna.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zal nu oordelen over de zaak. De vrouw wenst de eerdere uitspraak van de Franse rechter te vernietigen, meldt connexionfrance.