Het maaien van de berm van het Drongelens Kanaal heeft het leefgebied van de beschermde vlindersoort pimpernelblauwtje in het noordoosten van Brabant verwoest. Dat heeft de Vlinderstichting donderdag laten weten. Vorige week werd de zeldzame vlinder in de bermen van het kanaal ontdekt, dinsdag kwam de stichting erachter dat de bermen waren gemaaid. Vanwege de aanwezigheid van het diertje was dat tot half september niet toegestaan.
De ontdekte vlinder betrof een 'heel vers mannetje', dat waarschijnlijk niet uit een ander leefgebied afkomstig was omdat de vliegtijd van het pimpernelblauwtje nog maar net was begonnen. "De ongelukkige maaiactie heeft mogelijk de vestiging van een nieuwe populatie in gevaar gebracht", stelt de stichting vast.
De bermen van het kanaal worden beheerd door het Waterschap Aa en Maas, dat 'vrijwel direct' na de vondst van de vlinder door de stichting op de hoogte was gebracht en eraan was herinnerd dat de bermen voorlopig niet mochten worden gemaaid, meldt de stichting. Het waterschap had het maaien uitbesteed aan een externe partij en heeft, evenals de Vlinderstichting, aangifte gedaan bij de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Natuur.