Groenstroken en bermen worden steeds belangrijker voor vlinders en bijen. Om te voorkomen dat tijdens het maaien in een keer alle bloemen waar die insecten van leven verdwijnen, is het van belang om het maaien in stukjes te doen. Daarom komt de Vlinderstichting met een keurmerk voor goed maaibeheer.

Bijen en vlinders leven van nectar en stuifmeel die ze uit bloemen halen. Van beide insecten zijn er steeds minder in Nederland. Als bermen en groenstroken op de juiste manier beheerd worden, kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Bloemrijke bermen zijn belangrijk als leefgebied, aldus de Vlinderstichting.

Volgens de stichting is er bij de gemeenten en andere beheerders van groenstroken en bermen de wil om natuurvriendelijk te maaien. Dat kan bijvoorbeeld door niet alles in één keer te doen, maar door stukken over te slaan die dan bij een volgende maaibeurt worden meegenomen. Dan blijft er altijd een stukje met bloemen staan.

Toch gebeurt dat vaak niet, omdat vaak grote oppervlakten voor meerdere jaren worden uitbesteed. En daarbij wordt volgens de Vlinderstichting alleen naar de prijs gekeken, niet of een bedrijf natuurvriendelijk maait of niet. Daarom komt de stichting met het keurmerk, op die manier kunnen bedrijven laten zien dat ze op de juiste manier maaien.