Ook vlinders, motten en hommels hebben last van bestrijdingsmiddelen.
Van honingbijen is al enkele jaren bekend dat ze in rap tempo bezwijken onder de grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt. Onderzoekers van Amerikaanse universiteiten en natuurorganisaties zeggen dat ook vlinders, motten en hommels hebben last van bestrijdingsmiddelen. Ook deze insecten lopen terug in aantal. Ze worden minder goed bestudeerd dan de honingbij, dus de vlinder- en mottensterfte is minder opvallend.
Overigens is niet alleen de landbouw schuldig aan de insectensterfte. Bijen, vlinders en motten hebben de pech dat neonicotino´den, een groep insecticiden die voor insecten het meest gevaarlijk wordt geacht, steeds meer gebruikt worden in tuinen van particulieren en kwekerijen.