LOS VILLARES - In een klein Zuid-Spaans dorpje in de provincie Granada werd afgelopen donderdag een referendum gehouden over het al dan niet plaatsen van een gsm-mast in het dorp. Aangezien er onder de inwoners veel weerstand was tegen de aansluiting op het mobiele telecomnetwerk, had de burgemeester van La Peza, de gemeente, waar Los Villares deel van uitmaakt, tot de volksraadpleging besloten. Met een zeer kleine meerderheid (38 stemmen tegen, 37 personen stemden vr) wonnen de tegenstanders. Zij zijn bevreesd voor kwalijke gevolgen voor de gezondheid door de straling die van de gsm-mast af zou komen.