Een onderzoek onder meer dan 5.000 Zwitserse jongeren heeft aangetoond dat degenen die cannabis roken op bepaalde gebieden even goed of zelfs beter presteren dan degenen die dat niet doen, aldus de onderzoekers afgelopen maandag. Maar dit gaat niet op voor degenen die naast cannabis ook tabak roken, zo stond te lezen in het rapport van Dr. J.C. Suris en collega's aan de Universiteit van Lausanne. Het onderzoek ontkrachtte de hypothese dat degenen die zich van cannabis en tabak onthouden in alle opzichten beter functioneren. Sterker nog, vergeleken met degenen die zich van alles onthouden, zijn degenen die uitsluitend cannabis gebruiken "socialer ingesteld... en de kans dat ze aan sport doen en goede contacten onderhouden met hun leeftijdsgenoten is groter." "Bovendien: hoewel de kans dat ze spijbelen groter is, halen ze dezelfde goede cijfers. En hoewel de verhouding met hun ouders vaak minder goed is, hebben ze geen grotere kans zich depressief te voelen dan degenen die zich er van onthouden." Het onderzoek was gebaseerd op een in 2002 uitgevoerde enquête onder Zwitserse studenten van 16 tot 20 jaar, van wie 455 alleen cannabis rookten, 1.703 zowel cannabis als tabak rookten, en 3.105 die zich van beide onthielden.