Kinderen zonder schoenen aan hun voeten gedragen zich netter en presteren beter dan hun leeftijdsgenoten die wel met schoenen aan in de klas zitten. Dat blijkt uit grootschalig wereldwijd onderzoek onder scholen. Bovendien neemt pesten op school ook nog eens af.
Kinderen zonder schoenen aan gaan eerder op de grond zitten om te lezen - Stephan Heppel, onderzoeker
Tien jaar lang werden duizenden kinderen uit 25 landen op de voet gevolgd. Voor het project bezochten onderzoekers scholen in Nieuw-Zeeland en AustraliŽ en bestudeerden ze de resultaten van kinderen in een Londense school, nadat het gebruik van schoenloze klassen daar werd ingevoerd. Zo werden de schoolresultaten van de kinderen tot het eind van hun universitaire loopbaan in de gaten gehouden.

De resultaten zijn veelbelovend. Kinderen die hun schoenen uit mogen trekken, komen vroeger aan op school, blijven er langer en lezen meer. Uiteindelijk leidt dat tot betere academische prestaties, zo blijkt uit een langlopende studie aan de universiteit van het Britse Bournemouth.

In Scandinavische landen is het gebruikelijk dat schoenen buiten de klas blijven wanneer het slecht weer is, om zo sneeuw en slijk buiten te houden. Maar ook in Spaanse scholen werd de theorie getest. Ook hier bleek het schoenloze bestaan beter voor gedrag en prestaties.

Volgens experts zorgt het uittrekken van de schoenen ervoor dat kinderen zich ontspannen en zich 'thuis' voelen. ,,Kinderen zonder schoenen aan gaan eerder op de grond zitten om te lezen. De laatste plek waar een kind wil zitten lezen, is een stoel. We stelden vast dat 95 % van de kinderen ook thuis niet op een stoel zit te lezen. Op reis lezen ze liggend", weet professor Stephen Heppell, die het onderzoek leidde.

,,Als de omstandigheden in de klas op die van thuis lijken, lezen vooral de jongens meer in de klas. In schoenloze scholen komen de kinderen vroeger aan en vertrekken ze later, wat gemiddeld resulteert in een halfuur extra lestijd per dag.'' Doordat de kinderen sokken dragen, sparen de scholen ook 20 procent op de poetsrekening. Er hoeft ook minder geld uitgegeven te worden aan meubilair, de kinderen zitten immers op kussens. Ook opmerkelijk: zonder schoenen in de klas blijkt ook het pestgedrag af te nemen.

,,De sleutel om iets te bereiken is betrokkenheid. Als kinderen graag naar school gaan, presteren ze beter. Als ze laat aankomen en vroeg vertrekken en geen betrokkenheid tonen, lijden hun prestaties daaronder. Kinderen met schoenen aan zijn minder betrokken bij de zaak dan kinderen die hun schoenen aanhouden", vat Heppel het samen.

Volgens Heppel hoeft niemand bang te zijn voor een niet te harden stank in de klaslokalen. ,,De voeten van kinderen ruiken niet, het zijn precies de schoenen die hun voeten doen stinken".