In Amsterdam is bij veilinghuis Christies een Joodse zilveren kruidentoren voor 204.250 euro geveild, een wereldrecord voor een dergelijk stuk. De kruidentoren, een zeldzaamheid uit de 17e eeuw, is hoogst waarschijnlijk in Neurenberg gemaakt. Er zijn twee musea, het Joods Historisch in Amsterdam en het Londense Victoria & Albert, die vergelijkbare stukken bezitten, maar die missen het vergulde trompettertje op de top. Een Engelse particuliere bieder ging met het zeldzame kruidentorentje aan de haal.