Mekka - Doktoren in Saudi-Arabie staan voor een raadsel. Een acht jarig meisje wordt onderzocht vanwege haar tranen. Zij huilt stenen zo groot als graankorrels. Totnogtoe heeft de medische wetenschap hier geen verklaring voor kunnen vinden. De tranen bestaan uit diverse elementen, te weten magnesium, calcium, ureum en koolstof. Haar vader heeft acht van deze korrels weten te tellen die als tranen uit haar traanbuisjes kwamen. Onderzoek in een lab heeft uitgewezen dat het niet om steen gaat zoals vrijelijk in de natuur voorkomt. Haar tranen zijn voor verder onderzoek naar een geologisch instituut gebracht.