Het Amerikaanse echtpaar dat bij het benzinestation hun loterijprijs kwam innen stond wel even raar te kijken. Ze kregen namelijk hun prijs van 150 do