Het hoogste gerechtshof van Italie heeft beslist dat het voortaan als een criminele daad wordt beschouwd wanneer Italiaanse mannen in het openbaar hun genitalien aanraken. Dit is een oordeel dat verstrekkende gevolgen heeft voor bijgelovige mannen. Tot nu toe is het voor Italiaanse mannen een ingesleten gewoonte om, wanneer er een begrafenisstoet voorbij komt of wanneer er tijdens een gesprek het over een of ander vreselijke ziekte gaat, snel naar hun kruis, ook wel attributi, te grijpen om zo het Ďonheilí af te wenden! Daarbij wordt dit, voor vele moderne Italianen, toch wel obscene gebaar vergezeld met de uitdrukking Io mi tocco (Ik raak mijn Ö aan). Het hof kwam tot de beslissing om dit gebaar bij wet te verbieden door een beroepszaak tegen een 42-jarige arbeider uit Como. In mei 2006 werd hij veroordeeld wegens onfatsoenlijk gedrag omdat hij in het openbaar heel nadrukkelijk zijn genitaliŽn aanraakte. In hoger beroep verklaarde zijn advocaat dat het een impulsieve beweging was van zijn cliŽnt en waarschijnlijk had hij alleen even zijn broek rechtgetrokken! Het gerechtshof van Rome moest niets hebben van deze uitleg en verklaarde dat het in het openbaar aanraken van geslachtsdelen strijdig is met de geldende fatsoensnormen. Verder verklaarde de rechter dat zoín verwerpelijk gedrag het aanzien van mannen verlaagt, vooral als zoiets in het bijzijn van vrouwen gebeurt! De arbeider werd tenslotte veroordeeld tot een boete van 152 euro en het betalen van 1.000 euro voor de proceskosten.