Er zijn weer nieuwe regels vastgelegd voor de spelling van de Nederlandse taal, welke deze week verplicht worden gesteld in het onderwijs en bij de overheid. Er komt dus een nieuwe versie van de woordenlijst uit in de vorm van het Groene Boekje van de Nederlandse Taalunie. Een van de wijzigingen betreft de tussen-n bij woorden die uit een planten- en een dierennaam bestaan. Voorbeelden: paardenbloem en kattenkruid. Een andere wijziging is het verdwijnen van koppeltekens in bijvoorbeeld "Tweede Kamerlid" en "50 eurobiljet". Ondanks de mening van de Nederlandse Taalunie, dat de wijzigingen wel meevallen, is er protest geuit door de landelijke media, waaronder de NOS en een aantal dag- en weekbladen. Zij blijven zich houden aan de alternatieve spelling van het Witte Boekje, dat uitgegeven wordt door het Genootschap Onze Taal, omdat ze die spelling logischer vinden. De Taalunie vindt het jammer, dat de eenheid in de spelling op deze manier wordt doorbroken en vreest dat hierdoor verwarring zal ontstaan.