Een militair die onlangs de laan uit werd gestuurd wegens swaffelen onder werktijd, had niet ontslagen mogen worden. Dat heeft de rechter twee weken geleden bepaald in de zaak die nu al de boeken ingaat als het eerste swaffelvonnis allertijden. Swaffelen, hét woord van 2008, is het met de penis slaan tegen een voorwerp of persoon. De militair was per 1 februari 2008 ontslagen omdat hij had geswaffeld. Uit het rapport van de rechtbank: "Verweerder heeft aan het in bezwaar gehandhaafde ontslagbesluit ten grondslag gelegd dat uit het huishoudelijk onderzoek is gebleken dat eiser heeft gezwaffeld ("het slaan met de penis tegen een voorwerp of persoon") en dat eiser gezien zijn militaire opleiding en de opgedane kennis en ervaring gedurende lange tijd in werkelijke dienst, op de hoogte had kunnen zijn, c.q. had moeten zijn van de mogelijke rechtspositionele gevolgen van zijn gedrag." De militair verdedigde zich met het standpunt dat zijn geswaffel niet was te kwalificeren als wangedrag. Swaffelen is volgens hem alleen ongewenst als anderen daar tegen hun zin mee worden geconfronteerd, en dat was in deze zaak niet het geval. Sterker nog, drie collega-militairen swaffelden gezellig mee en bovendien komt swaffelen volgens deze diender ‘krijgsmachtbreed’ voor. Dat de overige militairen niet de laan uit waren gestuurd was bovendien een extra reden om het ontslag aan te vechten. Een steekhoudende argumentatie, oordeelde de rechter. Bij Defensie swaffelen ze dus lekker verder.