Als het aan minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken ligt, komt er een blaastest voor voetgangers. Die test moet overlast in uitgaansgebieden voorkomen. Ter Horst wil hiervoor in samenwerking met collega Hirsch Ballin (Justitie) de Gemeentewet gaan aanpassen. Nu kan een blaastest bijvoorbeeld al wel bij (brom)fietsers, automobilisten, piloten en schippers worden afgenomen. De test moet agressie en geweld tegengaan, aangezien veel problemen volgens Ter Horst worden veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik. Openbare dronkenschap is verboden, maar vaak kun je niet zien of iemand dronken is. Vandaar de blaastest.