In Staphorst is onenigheid ontstaan over een archeologische kaart. Na vragen in de raadsvergadering wil de gemeenteraad dat die wordt aangepast. Op de kaart is te zien dat er in de Staphorster bodem zaken liggen die tienduizenden jaren oud zijn. Dat is volgens sommige gemeenteraadsleden niet te rijmen met het bijbelse verhaal.
In een concept voor de archeologische beleids- en advieskaart van adviesbureau BAAC staat dat archeologisch interessante plekken ouder zijn dan ze volgens het scheppingsverhaal kunnen zijn. Volgens sommige gelovigen zou de aarde hooguit zesduizend jaar oud zijn. Volgens de ChristenUnie en SGP zou er in een rapport dat door de gemeente wordt betaald op z'n minst een passage over de schepping moeten staan. De verantwoordelijke wethouder heeft nu beloofd dat er in het definitieve rapport inderdaad aandacht aan zal worden besteed. Het wetenschappelijke bureau voegt nu een paragraaf aan het rapport toe, waarin wordt uitgelegd dat geloof en wetenschap soms duizenden jaren uit elkaar kunnen staan.