Bodemdaling van landbouwgrond in de provincie Groningen wordt niet veroorzaakt door gaswinning. Dat blijkt uit onderzoek van Sweco, dat is ingezien door RTV Noord.

Landbouworganisatie LTO Nederland had gevraagd om onderzoek na aandringen van boeren. Die klaagden over verzakkingen op delen van hun land, wat problemen veroorzaakt met draineren.

Percelen in Rottum en Wittewierum zijn onderzocht. In Rottum is de bodem tussen 1960, toen werd gestart met gaswinning, en vorig jaar met 30 centimeter gedaald. Het perceel in Wittewierum was 45 centimeter gezakt.

Volgens het onderzoeksbureau is het niet aannemelijk dat de bodemdaling wordt veroorzaakt of versterkt door gaswinning. Mogelijk hebben boeren de bodemdaling zelf in gang gezet. Onder meer het dempen van sloten kan verzakkingen veroorzaken.