Wie op een mooie lentedag tussen de boerderijen door fietst, heeft het misschien niet meteen in de gaten. Maar inwoners van de provincie Friesland zijn daar als straf door God neergezet. In een vroeger leven hebben ze namelijk geweigerd Jezus als profeet te erkennen. De Friese taal is door God bedoeld om hen van de rest van de wereld te isoleren. Dat beweert het medium Sonja, zelf een geboren Friezin. Zij is de zelfbenoemde spreekbuis van de engel Roravyanus. Dat ze in de verdoemde provincie ter wereld is gekomen, is geen toeval. Daardoor kan ze de Friezen een tweede kans geven op eeuwige rust. Ze klaagt er wel over dat de meesten niet willen luisteren. Het medium Sonja staat aan het hoofd van een sekte met ongeveer tweehonderd volgelingen. Zij woont met een groot aantal van hen in het Friese dorp Oudehorne, vlak bij Heerenveen. Godsdienst-socioloog Lammert Jansma publiceert binnenkort een boek over de sekte.