Het geloof in God lijkt een basisvoorwaarde voor een predikant, die immers Gods boodschap moet doorgeven. Toch weet maar liefst één op de zes dominees