Mensen die luidruchtig telefoneren, hebben daar straks wellicht een excuus voor. Nieuwe technologie maakt het in de toekomst mogelijk om door (hard) te praten de mobiele telefoon op te laden.
Dr Sang-Woo Kim van de Sungkyunkwan universiteit in Seoul heeft een technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt om geluid om te zetten in elektrische signalen. Hoe luider het geluid, des te sterker het elektrische signaal.
De trillingen die het geluid veroorzaakt, worden omgezet in elektriciteit. Sang-Woo Kim stelt dat men altijd naar energiebronnen zocht voor het opladen van apparaten maar nooit dacht aan de een bron die altijd beschikbaar is; geluid.
De techniek staat nog in de kinderschoenen en is nog niet productieklaar. Om 50 millivolt aan spanning te genereren is 100 decibel nodig, het equivalent van een voorbijkomende trein of een helikopter op dertig meter afstand. De onderzoekers hebben er echter vertrouwen in dat met andere materialen betere resultaten behaald kunnen worden. In de tussentijd kan het systeem gebruikt worden voor apparaten die minder elektriciteit nodig hebben, zoals kleine sensoren.
Kim ziet ook mogelijkheden in het plaatsen van geluidsabsorberende muren langs snelwegen om zo elektriciteit te generen met als bijkomend voordeel dat er minder lawaai hoorbaar is voor de omgeving.