700 Nederlanders sterven jaarlijks als gevolg van geluidsstress. Daarmee leidt structureel lawaai tot meer slachtoffers dan verkeersongelukken.
Zeker 700.000 mensen hebben structureel last van geluidsoverlast. Ruim de helft daarvan slaapt niet of nauwelijks meer, zo ontdekte de onderzoeksraad van de Europese Unie.
"Interne geluidshinder, zoals het schuiven van stoelen, bastonen van muziek, voetstappen, maar ook het gekmakende gezoem van ventilatiesystemen, is een van de allergrootste ziekmakers in dit land", zegt Lucas Keizer van het Kenniscentrum Geluidisolatie (KGI).
Volgens De Telegraaf doet Den Haag amper iets aan het groeiende probleem. Maar liefst een kwart van alle Nederlanders stoort zich regelmatig aan geluidsoverlast.